Vi avlar på stofamilj 44 som ursprungligen kommer från Ravlunda i Skåne.

ZPECIAL LADY - 10 dotter till Lady e. Zuidenwind. Är i år betäckt med Bocelli.

Inte visad som 3-åring p.g.a. lätt hälta.

Zpecial Lady är åter dräktig med Bocelli och väntas föla juni 2017.

 

 

www.000webhost.com